Mizra Medical

מונופילמנט

מונופילמנט הוא מוצר שנועד לבחון את מידת הרגישות ברגל סכרתית במטרה למנוע איבוד תחושה

תיאור מוצר

מונופילמנט הוא מוצר שנועד לבחון את מידת הרגישות ברגל סכרתית במטרה למנוע איבוד תחושה. לאבחון אפקטיבי ומדוייק סיב המונופילמנט בכל המוצרים צריך להיות אחיד כך שבבדיקה פשוטה של הנחת הסיב על הרגל והפעלת לחץ עד שהסיב מתכופף, יופעל לחץ של בדיוק 10 גרם, הסטנדרט הרפואי לאיבוד תחושה.